สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ให้รับ-ส่งหนังสือควบคู่ทั้ง 2 ระบบ EDS และ EO-CMS

1 ตุลาคม 2563 จะใช้ EO-CMS เท่านั้น

>> ลิงค์ระบบ EO-CMS คลิกที่นี่ <<


ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
เลือกกลุ่มผู้ใช้ระบบ
ออกจากระบบ


 

Development
by ICT Yasothon Team
The Office Of Yasothon2 Primary Education Service Area 2
-------------------------------------------------------------