เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ให้รับ-ส่งหนังสือควบคู่ทั้ง 2 ระบบ EDS และ EO-CMS

1 ตุลาคม 2563 จะใช้ EO-CMS เท่านั้น

>> ลิงค์ระบบ EO-CMS คลิกที่นี่ <<


ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
                        

 
 ข่าวสารทั่วไป
  เป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
 โรงเรียนต้องเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนรับ
หนังสือในระบบด้วย 

Development
by ICT Yasothon Team
The Office Of Yasothon2 Primary Education Service Area 2
-------------------------------------------------------------