เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ให้รับ-ส่งหนังสือควบคู่ทั้ง 2 ระบบ EDS และ EO-CMS

1 ตุลาคม 2563 จะใช้ EO-CMS เท่านั้น

>> ลิงค์ระบบ EO-CMS คลิกที่นี่ <<


ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
         
      ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ
.
 1. Login เข้าสู่ระบบ EDS ( Electronic Document System) ในหน้านี้
 2. ออก/จอง เลขที่หนังสือส่ง (โปรแกรมจะ Run Auto)กรอกรายละเอียดหนังสือให้ครบ
 3. นำเลขที่หนังสือออกที่ได้ลงในหนังสือราชการตัวจริง เพื่อส่งในระบบต่อไป 
ออกจากระบบ
 

Development
by ICT Yasothon Team
The Office Of Yasothon2 Primary Education Service Area 2
-------------------------------------------------------------